21/11/2020, 11:43

Sân bay Long Thành là dự án giao thông lớn nhất của nước ta từ trước đến nay. Để thực hiện dự án, Nhà nước sẽ thu hồi 5.000 hécta đất của hàng nghìn hộ dân. Đồng tình với chủ trương xây sân bay, song người dân vùng dự án, đặc biệt là người lớn tuổi vẫn canh cánh nổi lo thiếu việc làm, thu nhập giảm.