20/09/2020, 06:20

Việc dạy và học ở nước ta trong những năm qua đã có nhiều cải cách, đổi mới theo xu hướng tiên tiến và hội nhập quốc tế. Trong đó có việc tinh gọn, giảm tải chương trình học, nhất là ở bậc tiểu học. Một trong những điều tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa, chính là việc giảm tải với chiếc cặp sách đến trường mỗi ngày của trẻ.