25/09/2020, 21:38

Ngày 25/9, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo “Quản lý rác thải nhựa đại dương hướng tới bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường sống của các loài thủy sản”.