21/04/2021, 07:42

“Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”. Từ năm 2007, Nhà nước ta đã chính thức quy định ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và UNESCO đã chính thức công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng" là kiệt tác truyền khẩu phi vật thể của nhân loại. Thờ cúng Hùng Vương chính là cách mà mỗi người con đất Việt hun đúc sức mạnh dân tộc từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.