22/11/2020, 12:15

Trò chơi điện tử cho trẻ em “Chuyến du lịch vòng quanh thế giới của bé gấu trúc” gắn bản đồ có đường lưỡi bò, vi phạm pháp luật Việt Nam.