02/10/2020, 11:08

Google sẽ đầu tư 1 tỷ USD để kết hợp với các nhà xuất bản tin tức trên toàn thế giới trong việc phát triển sản phẩm mới mang tên "Google News Showcase" nhằm làm nổi bật các gói tin tức của công ty này trong vòng 3 năm tới. Google nhấn mạnh đây là cam đầu tư lớn nhất từ trước cho đến nay của công ty này.