16/05/2021, 21:55

Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh tại Bắc Giang, thành phố Hà Nội đã thành lập một đoàn công tác lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng chống dịch bệnh.