18/04/2021, 20:55

Với lý do bỏ bến và không có phương tiện hoạt động tại vị trí được cấp phép, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ký các quyết định thu hồi phù hiệu, đình chỉ hoạt động của 18 xe khách tại các bến xe.