08/04/2021, 07:43

Từ giữa năm 2020 đến nay, gần 100 di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được gắn mã QR. Du khách chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã QR là tìm hiểu được mọi thông tin về khu di tích đó.