06/05/2021, 07:01

Thành phố Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc chỉ thị về tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, thành phố khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà nếu không cần thiết.