16/06/2021, 18:55

Nắng nóng gay gắt đã quay trở lại với các tỉnh Bắc và Trung bộ. Tại Thủ đô Hà Nội, dù mới là ngày đầu của đợt nắng nóng, nhưng người dân đã rất chật vật trong trưa hè.