22/06/2021, 21:52

Sau khi UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ không thiết yếu từ 0h ngày 22/6, các cơ sở kinh doanh, thương mại dịch vụ tại Hà Tĩnh đã đón khách trở lại trên cơ sở tuân thủ các biện pháp phòng dịch.