23/10/2020, 13:41

Ngay sau khi nước rút, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức rà soát hệ thống đường dây, khắc phục các sự cố để khẩn trương cấp điện trở lại cho nhân dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai.