13/06/2021, 22:19

Ngày 13/6, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho thấy tỉnh đã ghi nhận thêm 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gồm: Huyện Lộc Hà 2 ca, huyện Hương Sơn 10 ca, Thạch Hà 5 ca và thành phố Hà Tĩnh 3 ca.