13/06/2021, 22:12

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, thì đến 17 giờ ngày 13/6, Hải Dương đã có 6 địa phương không còn trường hợp F1 phải cách ly tập trung.