28/02/2021, 13:32

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa ký quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến số 1, đặt tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh.