10/11/2020, 21:13

Sáng ngày 10/11, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 15 - kỳ họp chuyên đề để kiện toàn nhân sự Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.