13/10/2020, 08:02

Trong 5 năm vừa qua, Hải Phòng được đánh giá đã đạt được những thành tựu nổi bật về mọi mặt, góp phần thúc đẩy thành phố Cảng phát triển vượt bậc. Có được kết quả đó phải kể tới sự đổi mới trong tư duy và hành động trong xu thế hội nhập để phát triển, phát triển để hội nhập... đó là hướng đi khác biệt mang tên Hải Phòng - thành phố nơi cửa biển, mạnh mẽ và kiên cường trong nhiệm kỳ qua.