20/02/2021, 22:06

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng trăm tấn nông sản Hải Phòng bị ứ đọng. Để hỗ trợ người nông dân vượt qua thời điểm khó khăn này, thanh niên Hải Phòng tình nguyện tham gia hỗ trợ từ khâu thu hoạch đến vận chuyển và bán nông sản.