21/07/2021, 22:29

Hiện Hải Phòng đã xuất hiện một số ca mắc COVID-19. Là đầu mối cảng biển quan trọng của khu vực, mỗi ngày Hải Phòng có hàng chục nghìn phương tiện ra vào thành phố. Cùng với đó là sự giao thương, đi lại của số lượng công nhân các khu công nghiệp luôn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với công tác phòng chống dịch.