22/02/2021, 21:21

Liên quan đến trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng ngày 22/2, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã ký Quyết định về việc thiết lập các vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch ra diện rộng.