19/02/2021, 11:22

Để chủ động thích ứng với điều kiện dạy và học trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng đã cấp tài khoản, trên phần mềm giáo dục trực tuyến Microsoft Teams 365, đến toàn bộ giáo viên và hơn 400.000 học sinh các cấp học, trừ bậc mầm non. Hải Phòng đều đã sẵn sàng quay lại việc học trực tuyến.