11/09/2020, 19:55 hoangtien_vnews

Đại sứ Hàn Quốc tại ASEAN Lim Sungnam đánh giá cao Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 53 (AMM-53) và các hội nghị liên quan diễn ra với hình thức trực tuyến tại Hà Nội với nhiều kết quả nổi bật đạt được.