16/06/2021, 11:37

Chính phủ Hàn Quốc mới đây cho biết sẽ xúc tiến kế hoạch ký kết thỏa thuận với các nước phòng chống tốt dịch COVID-19. Theo đó Hàn Quốc sẽ cho phép những người đã tiêm đầy đủ vaccine COVID-19 được đi du lịch theo đoàn miễn cách ly.