17/10/2020, 17:44

Mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 7 và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã làm ảnh hưởng khoảng 1.000 ha lúa và cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.