17/04/2020, 10:36

Yêu cầu các chính quyền các cấp tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; tiếp tục duy trì các trạm kiểm soát đặt tại các chợ dân sinh và các khu vực tập trung đông người. Hậu Giang sẽ tiếp tục thực hiện khai báo ý tế, khám sàng lọc với người nhập cảnh vào Việt Nam hoặc đến từ cá địa phương có dịch.