02/02/2020, 02:10

Để ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đã kiểm tra việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch của các cơ sở y tế, đơn vị liên quan trên địa bàn.