22/05/2020, 12:01

Lực lượng công an, chính quyền địa phương, cơ quan y tế và lực lượng cộng tác viên dân số của Hậu Giang đang nỗ lực truy vết những người đã tiếp xúc và đi cùng xe với ông Huỳnh Hữu Thành để điều tra dịch tễ và yêu cầu cập nhật khai báo y tế hàng ngày trên hệ thống khai báo y tế Quốc gia.