25/08/2020, 17:57 hoangtien_vnews

Thực hiện chương trình giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh năm 2020, Hậu Giang thành lập 9 tổ công tác chỉ đạo giải ngân tại các huyện, thị xã.