27/02/2020, 14:06

  Qua thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, đến ngày 27/2, toàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 3.000ha lúa Đông Xuân 2019 – 2020, tập trung tại các huyện Châu Thành A, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp; năng suất lúa bình quân đang đạt 7,53 tấn/ha. Ước tính chi phí trong vụ lúa Đông Xuân năm nay cao nhất khoảng 2 triệu đồng/công. Những trà lúa Đông Xuân 2019 – 2020 đã thu hoạch nông dân Hậu Giang thu lợi nhuận 20 triệu đồng/ha. Như vậy, với giá lúa được hợp đồng là 5.500 đồng/kg (giống RVT) thì bà con sẽ có nguồn lợi nhuận hấp dẫn. Ngành chức năng đã khuyến cáo nông dân và tổ chức nhân rộng mô hình bón phân thông minh nhằm giảm chi phí trong sản xuất. Vụ lúa Đông Xuân 2019 - 20202, nông dân trên địa bàn tỉnh đã xuống giống hơn 77.700ha, trong đó có gần 3. 000 ha  lúa sạ sớm ở huyện Châu Thành A, huyện Vị Thủy trong giai đoạn trổ chín và đã thu hoạch.