12/01/2021, 09:36

Ngày 11/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp trực tuyến mở về tình hình khu vực Tây Phi và Sahel trong 6 tháng qua. Tại đây, Việt Nam đã lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, kêu gọi thực hiện Luật nhân đạo quốc tế, bảo đảm các lợi ích chính đáng của người dân và các hoạt động cứu trợ nhân đạo không bị cản trở.