07/04/2021, 08:37

Ngày 6/4,Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp trực tuyến về tình hình Mali. Đây là cuộc họp công khai đầu tiên Việt Nam chủ trì trên cương vị Chủ tịch HĐBA tháng Tư. Tại đây, Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của LHQ cũng như các tổ chức khu vực trong hỗ trợ tiến trình hoà bình tại Mali và Lực lượng G5 Sahel chống khủng bố.