10/11/2020, 13:35

Sáng ngày 10/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Thái Bình Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất về nhân sự. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình đã bầu ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường thực phụ trách UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021, với kết quả phiếu bầu đạt 96,8%.