13/10/2020, 06:49

Dù mưa lớn trong nhiều ngày qua nhưng hiện nay các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang ở mực nước an toàn. Việc điều hành các hồ, đập được các đơn vị, địa phương đặc biệt chú trọng để vừa đảm bảo an toàn vừa vận hành đúng theo quy trình.