08/04/2021, 08:25

Với phương châm “vừa chạy, vừa xếp hàng, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm”, công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt và đến nay đã thu thập được hơn 15 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chip.