05/03/2021, 18:26

Do đã chuẩn bị các điều kiện và phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 nên từ ngày 8/3, khoảng 500.000 học sinh các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên tại Hải Phòng sẽ quay trở lại học bình thường.