21/09/2020, 11:32

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên đến sáng 21/9, toàn bộ học sinh khối tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mới có thể đến trường bắt đầu năm học mới. Các trường học đã triển khai các giải pháp vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa tạo tâm lý an tâm cho học sinh trong ngày trở lại trường.