22/01/2021, 07:17 Khánh Ly – Anh Văn

Để kịp tiến độ cho việc thi công đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021, các nghệ nhân đang hối hả, gấp rút hoàn thiện các công đoạn cuối cùng trước khi thực hiện thi công trên đường phố. Linh vật, tiểu cảnh cũng như toàn bộ công tác chuẩn bị cho đường hoa hiện đã đã đạt 70% khối lượng công việc.