07/04/2021, 20:27

Ngày 7/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức trực tuyến Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tháng 4 năm 2021, khu vực phía Bắc.