23/12/2020, 18:18

Ngày 23/12, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo các Bộ, Ngành, UBND các tỉnh Bình Phước, Bình Dương đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư Bình Phước.