08/03/2021, 12:46

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, hiện nay hàng trăm ha cà chua tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định không thể tiêu thụ được, cà chua chín đỏ rực ruộng, song người dân cũng không buồn thu hoạch vì giá quá thấp.