21/04/2021, 09:25

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa công bố danh sách hơn 67.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 vào 114 trường THPT công lập trên địa bàn năm học 2021-2022.