13/05/2021, 17:14

Một nhóm nhà khoa học quốc tế cảnh báo, các rạn san hô trên thế giới có thể phải đối mặt với tình trạng bị tẩy trắng và xói mòn hàng loạt trong vòng vài thập kỷ tới.