06/04/2021, 20:18

Ngày 06/4, tại thành phố Ninh Bình, Ban Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2021 đã tổ chức họp báo giới thiệu Năm Du lịch Quốc gia 2021.