28/02/2021, 20:33

Gia Lai hiện có 260 Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đã tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa chất lượng và an toàn. Các sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP đều đạt từ 3-4 sao đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho các thành viên.