09/12/2020, 22:09

Ngày 8/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hủy nổ thành công gần 4 tấn bom, đạn vật liệu nổ.