13/01/2021, 18:29

Việt Nam đã cho thấy cách ứng phó hiệu quả đại dịch COVID-19 ngay cả khi chưa có vaccine ngừa bệnh và điều này góp phần ổn định kinh tế đứng vững trước khủng hoảng. Đây là nhận định mới nhất Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) về công tác ứng phó với đại dịch của Việt Nam.