23/10/2020, 11:29

Sau thỏa thuận bình thường hóa quan hệ, Israel tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các nước A-rập trong khu vực. Hôm qua, Israel đã ký thỏa thuận triển khai các chuyến bay thương mại với Bahrain, 2 ngày sau khi ký thỏa thuận tương tự với UAE.