17/10/2020, 08:04

Ngày 16/10, chính quyền khu vực Campania, miền Nam Italy thông báo kế hoạch thắt chặt các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 vào ngày lễ Halloween sắp tới nhằm ngăn chặn khả năng dịch lan rộng.