11/11/2020, 18:12

Chương trình “Yên Tử - Về miền đất Phật” khai mạc đúng ngày 11/11 là ngày sinh của Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông và kéo dài đến ngày 16/12 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tâm linh đặc sắc.